مخازن التعلیم

زبان : فارسی

ناشر : مطبع فاروقي

سایر نویسندگان : نويسنده:محمدصادق علیخان

تعداد صفحات : 316ص.

موضوعات مرتبط : پزشکی اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 - پزشکی هندی

کتاب "مخازن التعلیم" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان