آب حیات

زبان : فارسی

ناشر : فردوس

سایر نویسندگان : نويسنده:شیبانی، حسنعلی

تعداد صفحات : 246ص.

موضوعات مرتبط : حافظ، شمس الدین محمد، - 792ق. - نقد و تفسیر - شعر فارسی - قرن 8ق. - تاریخ و نقد

کتاب "آب حیات" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

حافظ

دانشنامه چندرسانه ای دیوان حافظ شیرازی

متن دیوان حافظ شیرازی به همراه پخش صوتی ابیات و 15 عنوان شرح و تفسیر از غزل‌ های دیوان حافظ و ترجمه آن به زبان‌ های گوناگون و...

تخفیف  25 %  50,000    37,500 تومان