تریاق كبیر

زبان : فارسی

ناشر : دانشگاه علوم پزشكی ايران، موسسه مطالعات تاريخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل

سایر نویسندگان : ديباچه:اصفهانی، محمدمهدی - نويسنده:ابن مهدی، سید بن حسن

تعداد صفحات : [147]ص.

موضوعات مرتبط : گزیدگی - مسمومیت - تشخیص - مسمومیت - درمان

کتاب "تریاق كبیر" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان