دیوان پروین اعتصامی

زبان : فارسی

ناشر : صدای معاصر

سایر نویسندگان : مقدمهنويس:زرین‌کوب، عبدالحسین - مقدمهنويس:بهار، محمد تقی - نويسنده:اعتصامی، پروین

تعداد صفحات : بیست و هفت، 384 ص

موضوعات مرتبط : شعر فارسی - قرن 14

کتاب "دیوان پروین اعتصامی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

دیوان پروین اعتصامی

متن دیوان اشعار پروین اعتصامی

متن دیوان اشعار پروین اعتصامی، بر اساس طبع ابوالفتح اعتصامی، شامل: 42 قصیده و 167 عنوان از مثنویات، تمثیلات و مقطعات، در موضوعات متنوع: اجتماعی، فرهنگی و ...

تخفیف  5 %  25,000    23,750 تومان