ذکری الشیعة في أحکام الشریعة

زبان : عربی

ناشر : موسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث

سایر نویسندگان : نويسنده:شهید اول، محمد بن مکی - محقق:مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث

تعداد صفحات : 4ج.

موضوعات مرتبط : فقه جعفری - قرن 8ق.

کتاب "ذکری الشیعة في أحکام الشریعة" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جامع فقه اهل البیت علیهم السلام ۲

کتابخانه تخصصی فقه

کتابخانه ای تخصصی با بیش از ۳۰۰۰ جلد کتاب و رساله فقهی

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان