گیاهان عمده در طب آیورودا

زبان : انگلیسی

ناشر : دانشگاه علوم پزشكی ايران، موسسه مطالعات تاريخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل

سایر نویسندگان : نويسنده:ویلیامسون، الیزابت. ام

تعداد صفحات : 399ص.

موضوعات مرتبط : پزشکی آیورودایی - گیاه درمانی - گیاهان دارویی - هند

کتاب "گیاهان عمده در طب آیورودا" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان