جنگ طبی (سبع رسائل)

زبان : فارسی

ناشر : دانشگاه علوم پزشكی ايران، موسسه مطالعات تاريخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل

سایر نویسندگان : نويسنده:یوسفی هروی، یوسف بن محمد - مقدمه نويس:اصفهانی، محمدمهدی - نويسنده:حکیم محمد بیک - نويسنده:حسینی رضوی، محمد صادق بن زین العابدین - نويسنده:صدیقی، عبد الله بن محمد اشرف - نويسنده:ارسطاطالیس

تعداد صفحات : 127ص.

موضوعات مرتبط : پزشکی - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "جنگ طبی (سبع رسائل)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان