مجموعه رسائل سبعه در طب، داروسازی و آموزش پزشکی

زبان : عربی

ناشر : دانشگاه علوم پزشكی ايران، موسسه مطالعات تاريخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن‌هندو، علی بن حسین - مقدمهنويس:اصفهانی، محمدمهدی - نويسنده:خجندی، محمد بن ثابت - نويسنده:ابن سهل‏، شاپور - نويسنده:ابن علی، ابو سعید حسن - نويسنده:حکیم ساهر - نويسنده:بلغاری، ابو ذر - نويسنده:حکیم اذری

تعداد صفحات : 266ص.

موضوعات مرتبط : پزشکی - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "مجموعه رسائل سبعه در طب، داروسازی و آموزش پزشکی " در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان