اخبار بغداد و ما جاورها من البلاد

زبان : عربی

ناشر : الدار العربية للموسوعات

سایر نویسندگان : نويسنده:آلوسی، محمود شکری - محقق:رووف، عماد عبدالسلام

تعداد صفحات : 470ص.

موضوعات مرتبط : بغداد - تاریخ - بغداد - جغرافیای تاریخی - بغداد - فرهنگ جغرافیایی