التوابون

زبان : عربی

ناشر : دار التعارف للمطبوعات

سایر نویسندگان : نويسنده:بیضون، ابراهیم

تعداد صفحات : [191]ص.

موضوعات مرتبط : اسلام - تاریخ - 41 - 132ق. - امویان - تاریخ - جنبش‏ها و قیام‏ها - سلیمان بن صرد، 28 قبل از هجرت - 65ق.