نهضت سربداران خراسان

زبان : فارسی

ناشر : پيام

سایر نویسندگان : مترجم:کشاورز، کریم - نويسنده:پطروشفسکی، ایلیا پاولوویچ

تعداد صفحات : 119ص.

موضوعات مرتبط : ایران - تاریخ - سربداران، 736 - 788ق. - ایران - تاریخ - قرن 8ق. - جنبش‏ها و قیام‏ها