نهضت سربداران خراسان

زبان : فارسی

ناشر : پيام

سایر نویسندگان : مترجم:کشاورز، کریم - نويسنده:پطروشفسکی، ایلیا پاولوویچ

تعداد صفحات : 119ص.

موضوعات مرتبط : ایران - تاریخ - سربداران، 736 - 788ق. - ایران - تاریخ - قرن 8ق. - جنبش‏ها و قیام‏ها

کتاب "نهضت سربداران خراسان" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

دانشنامه تاریخ تشیع

متن 300 عنوان کتاب، با موضوع تاريخ تشيع به زبان فارسی و عربی

متن 300 عنوان کتاب، با موضوع تاريخ تشيع به زبان فارسی و عربی در موضوعات : باورهای اعتقادی شیعه امامیه، فرقه‌های شیعی، قبایل و خاندان‌های شیعی، جنبش‌ها و قیام‌های شیعی، دولت‌های شیعی، فرهنگ و تمدن شیعی، پراکندگی جغرافیایی شیعیان و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان