اثر پذیری حافظ از قرآن و احادیث

زبان : فارسی

ناشر : مرسل

سایر نویسندگان : مقدمهنويس:راستگو، محمد - نويسنده:اسلامی نژاد آرانی، عباس

تعداد صفحات : [136]ص.

موضوعات مرتبط : ‏حافظ، شمس الدین محمد، - 792ق. - معلومات - حدیث - حافظ، شمس الدین محمد، - 792ق. - معلومات - قرآن - حافظ، شمس الدین محمد، - 792ق. دیوان - نقد و تفسیر - شعر فارسی - قرن 8ق. - تاریخ و نقد

کتاب "اثر پذیری حافظ از قرآن و احادیث" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

حافظ

دانشنامه چندرسانه ای دیوان حافظ شیرازی

متن دیوان حافظ شیرازی به همراه پخش صوتی ابیات و 15 عنوان شرح و تفسیر از غزل‌ های دیوان حافظ و ترجمه آن به زبان‌ های گوناگون و...

تخفیف  25 %  50,000    37,500 تومان