بوسه‏ای بر آستان لسان الغیب (تضمین اشعار دیوان حافظ)

زبان : فارسی

ناشر : فروغ آزادی

سایر نویسندگان : نويسنده:مدرس زاده، احمد

تعداد صفحات : یازده، 157ص.

موضوعات مرتبط : حافظ، شمس الدین محمد، - 792ق. - تضمین - شعر فارسی - قرن 14 - شعر فارسی - قرن 8ق.

کتاب "بوسه‏ای بر آستان لسان الغیب (تضمین اشعار دیوان حافظ)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

حافظ

دانشنامه چندرسانه ای دیوان حافظ شیرازی

متن دیوان حافظ شیرازی به همراه پخش صوتی ابیات و 15 عنوان شرح و تفسیر از غزل‌ های دیوان حافظ و ترجمه آن به زبان‌ های گوناگون و...

تخفیف  25 %  50,000    37,500 تومان