جام مرصع

زبان : فارسی

ناشر : نويد شيراز

سایر نویسندگان : نويسنده:بنی بیات، هوشنگ

تعداد صفحات : 198ص.

موضوعات مرتبط : حافظ، شمس الدین محمد، - 792ق. - تضمین - شعر فارسی - قرن 14 - شعر فارسی - قرن 8ق.

کتاب "جام مرصع" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

حافظ

دانشنامه چندرسانه ای دیوان حافظ شیرازی

متن دیوان حافظ شیرازی به همراه پخش صوتی ابیات و 15 عنوان شرح و تفسیر از غزل‌ های دیوان حافظ و ترجمه آن به زبان‌ های گوناگون و...

تخفیف  5 %  50,000    47,500 تومان