الجمع بین رایی الحکیمین

زبان : عربی

ناشر : مکتبة الزهراء

سایر نویسندگان : نويسنده:فارابی، محمد بن محمد - مقدمهنويس:نادر، البیر نصری

تعداد صفحات : 113ص.

موضوعات مرتبط : ارسطو، 384 - 322ق. م. - افلاطون، ۴۲۷؟ - ۳۴۷؟ق. م. - فلسفه اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 - فلسفه یونان

کتاب "الجمع بین رایی الحکیمین" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه حکمت اسلامی

جامع منابع منطق و فلسفه اسلامی

متن کامل ۲۱۰ عنوان کتاب در ۲۵۹ جلد از متون حکمت به دو زبان عربی و فارسی تا زمان ملا هادی سبزواری در موضوعاتی چون: منطق، تاریخ فلسفه، حکمت افلاطونی و نو افلاطونی، حکمت مشاء و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان