معجم المصطلحات العلمیة العربیة

زبان : عربی

ناشر : دار الفکر

سایر نویسندگان : نويسنده:دایه، فایز

تعداد صفحات : 302ص.

موضوعات مرتبط : ابن سینا، حسین بن عبد الله، 370 - 428ق. - اصطلاح‏ها و تعبیرها - خوارزمی، محمد بن احمد، - 387ق. - اصطلاح‏ها و تعبیرها - علوم - اصطلاح‏ها و تعبیرها - غزالی، محمد بن محمد، 450 - 505ق. - اصطلاح‏ها و تعبیرها - فارابی، محمد بن محمد، 260؟ - 339ق. - اصطلاح‏ها و تعبیرها - فلسفه اسلامی - اصطلاحها و تعبیرها - کندی، یعقوب بن اسحاق، 185 - 252؟ق. - اصطلاح‏ها و تعبیرها

کتاب "معجم المصطلحات العلمیة العربیة" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه حکمت اسلامی

جامع منابع منطق و فلسفه اسلامی

متن کامل ۲۱۰ عنوان کتاب در ۲۵۹ جلد از متون حکمت به دو زبان عربی و فارسی تا زمان ملا هادی سبزواری در موضوعاتی چون: منطق، تاریخ فلسفه، حکمت افلاطونی و نو افلاطونی، حکمت مشاء و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان