تلخیص کتاب ما بعد الطبیعة

زبان : عربی

ناشر : حکمت

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن رشد، محمد بن احمد - محقق:امین، عثمان

تعداد صفحات : ب، 168ص.

موضوعات مرتبط : ارسطو، 384 - 322ق. م. ما بعد الطبیعه - نقد و تفسیر - ما بعد الطبیعه - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "تلخیص کتاب ما بعد الطبیعة" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه حکمت اسلامی

جامع منابع منطق و فلسفه اسلامی

متن کامل ۲۱۰ عنوان کتاب در ۲۵۹ جلد از متون حکمت به دو زبان عربی و فارسی تا زمان ملا هادی سبزواری در موضوعاتی چون: منطق، تاریخ فلسفه، حکمت افلاطونی و نو افلاطونی، حکمت مشاء و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان