شرح حکمه الاشراق(الشهرزوری)

زبان : عربی

ناشر : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگى‏

سایر نویسندگان : نويسنده:شهرزوری، محمد بن محمود - محقق:ضیایی، حسین

تعداد صفحات : 646، xxxiiص.

موضوعات مرتبط : اشراقیان - سهروردی، یحیی بن حبش، 549؟ - 587ق. حکمه الاشراق - نقد و تفسیر - فلسفه اسلامی

کتاب "شرح حکمه الاشراق(الشهرزوری)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه حکمت اسلامی

جامع منابع منطق و فلسفه اسلامی

متن کامل ۲۱۰ عنوان کتاب در ۲۵۹ جلد از متون حکمت به دو زبان عربی و فارسی تا زمان ملا هادی سبزواری در موضوعاتی چون: منطق، تاریخ فلسفه، حکمت افلاطونی و نو افلاطونی، حکمت مشاء و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان