انواریه

زبان : فارسی

ناشر : امير کبير

سایر نویسندگان : نويسنده:سهروردی، یحیی بن حبش - مقدمهنويس:ضیایی، حسین - شارح:هروی، محمد شریف

تعداد صفحات : بیست و نه، ۲۶۱ص.

موضوعات مرتبط : اشراق (فلسفه) - سهروردی، یحیی بن حبش، 549؟ - 587ق. حکمه الاشراق - نقد و تفسیر - فلسفه اسلامی

کتاب "انواریه" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه حکمت اسلامی

جامع منابع منطق و فلسفه اسلامی

متن کامل ۲۱۰ عنوان کتاب در ۲۵۹ جلد از متون حکمت به دو زبان عربی و فارسی تا زمان ملا هادی سبزواری در موضوعاتی چون: منطق، تاریخ فلسفه، حکمت افلاطونی و نو افلاطونی، حکمت مشاء و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان