تلخیص کتاب المقولات

زبان : عربی

ناشر : الهیئة المصریة العامة للکتاب

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن رشد، محمد بن احمد - مراجعه:هریدی، احمد عبدالمجید - محقق:قاسم، محمود محمد - مراجعه:باترورث، چارلز ادوین

تعداد صفحات : 160، [20]ص.

موضوعات مرتبط : ارسطو، 384 - 322ق. م. المقولات - نقد و تفسیر - مقولات (فلسفه) - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "تلخیص کتاب المقولات" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه حکمت اسلامی

جامع منابع منطق و فلسفه اسلامی

متن کامل ۲۱۰ عنوان کتاب در ۲۵۹ جلد از متون حکمت به دو زبان عربی و فارسی تا زمان ملا هادی سبزواری در موضوعاتی چون: منطق، تاریخ فلسفه، حکمت افلاطونی و نو افلاطونی، حکمت مشاء و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان