شرح المقدمه الجزریه

زبان : عربی

ناشر : مکتبة اولاد الشيخ للتراث

سایر نویسندگان : نويسنده:طاش کبری‌زاده، احمد بن مصطفی - محقق:عرباوی، فرغلی سید

تعداد صفحات : 320ص.

موضوعات مرتبط : ابن جزری، محمد بن محمد، ۷۵۱ - ۸۳۳ق. المقدمه الجزریه - نقد و تفسیر - شعر عربی - قرن 9ق. - قرآن - قرائت