رسایل ابو الحسن عامری

زبان : عربی

ناشر : مرکز نشر دانشگاهی

سایر نویسندگان : مترجم:تدین، مهدی - نويسنده:عامری، محمد بن یوسف - مصحح:خلیفات، سبحان

تعداد صفحات : پانزده، [563]ص.

موضوعات مرتبط : عامری، محمد بن یوسف، - 381ق. - نقد و تفسیر - فلسفه اسلامی

کتاب "رسایل ابو الحسن عامری" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه حکمت اسلامی

جامع منابع منطق و فلسفه اسلامی

متن کامل ۲۱۰ عنوان کتاب در ۲۵۹ جلد از متون حکمت به دو زبان عربی و فارسی تا زمان ملا هادی سبزواری در موضوعاتی چون: منطق، تاریخ فلسفه، حکمت افلاطونی و نو افلاطونی، حکمت مشاء و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان