رساله ما بعد الطبیعه

زبان : عربی

ناشر : دار الفکر اللبناني

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن رشد، محمد بن احمد - محقق:عجم، رفیق - محقق:جهامی، جیرار

تعداد صفحات : 190ص.

موضوعات مرتبط : ابن رشد، محمد بن احمد، 520 - 595ق. - واژگان - ما بعد الطبیعه

کتاب "رساله ما بعد الطبیعه" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه حکمت اسلامی

جامع منابع منطق و فلسفه اسلامی

متن کامل ۲۱۰ عنوان کتاب در ۲۵۹ جلد از متون حکمت به دو زبان عربی و فارسی تا زمان ملا هادی سبزواری در موضوعاتی چون: منطق، تاریخ فلسفه، حکمت افلاطونی و نو افلاطونی، حکمت مشاء و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان