تلخیص کتاب البرهان

زبان : عربی

ناشر : الهیئة المصریة العامة للکتاب

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن رشد، محمد بن احمد - مراجعه:هریدی، احمد عبدالمجید - محقق:قاسم، محمود محمد - مراجعه:باترورث، چارلز ادوین - مصحح:موسویان، حسین

تعداد صفحات : [192]، 23ص.

موضوعات مرتبط : ارسطو، 384 - 322ق. م. البرهان - نقد و تفسیر - فلسفه اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 - فلسفه قدیم - فلسفه یونان - منطق - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "تلخیص کتاب البرهان" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه حکمت اسلامی

جامع منابع منطق و فلسفه اسلامی

متن کامل ۲۱۰ عنوان کتاب در ۲۵۹ جلد از متون حکمت به دو زبان عربی و فارسی تا زمان ملا هادی سبزواری در موضوعاتی چون: منطق، تاریخ فلسفه، حکمت افلاطونی و نو افلاطونی، حکمت مشاء و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان