ثلاث رسایل(و بذیله رساله هیاکل النور)

زبان : عربی

ناشر : آستان قدس رضوی، بنياد پژوهشهای اسلامى

سایر نویسندگان : نويسنده:سهروردی، یحیی بن حبش - مصحح:تویسرکانی، محمدنبی بن احمد - نويسنده:دوانی، محمد بن اسعد

تعداد صفحات :

موضوعات مرتبط :

کتاب "ثلاث رسایل(و بذیله رساله هیاکل النور)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه حکمت اسلامی

جامع منابع منطق و فلسفه اسلامی

متن کامل ۲۱۰ عنوان کتاب در ۲۵۹ جلد از متون حکمت به دو زبان عربی و فارسی تا زمان ملا هادی سبزواری در موضوعاتی چون: منطق، تاریخ فلسفه، حکمت افلاطونی و نو افلاطونی، حکمت مشاء و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان