دره التاج

زبان : فارسی

ناشر : حکمت

سایر نویسندگان : مصحح:مشکوه، محمد - نويسنده:قطب‌‌الدین‌ شیرازی‌، محمود بن‌ مسعود

تعداد صفحات : 883ص.

موضوعات مرتبط : عرفان - متون قدیمی تا قرن 14 - علوم طبیعی - متون قدیمی تا قرن 14 - فلسفه اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 - ما بعد الطبیعه - متون قدیمی تا قرن 14 - منطق - متون قدیمی تا قرن 14 - نثر فارسی - قرن 7ق.

کتاب "دره التاج" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه حکمت اسلامی

جامع منابع منطق و فلسفه اسلامی

متن کامل ۲۱۰ عنوان کتاب در ۲۵۹ جلد از متون حکمت به دو زبان عربی و فارسی تا زمان ملا هادی سبزواری در موضوعاتی چون: منطق، تاریخ فلسفه، حکمت افلاطونی و نو افلاطونی، حکمت مشاء و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان