شرح قصیده اسرار الحکمه

زبان : فارسی

ناشر : مرکز نشر دانشگاهی

سایر نویسندگان : به کوشش:روحی دل، الهه - نويسنده:لوکری، فضل بن محمد

تعداد صفحات : 106 ص

موضوعات مرتبط : شعر فارسی - قرن 5ق. - شعر فلسفی - فلسفه اسلامی - لوکری، فضل بن محمد، قرن 5ق. قصیده اسرار الحکمه - نقد و تفسیر - نثر فارسی - قرن 5ق.

کتاب "شرح قصیده اسرار الحکمه" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه حکمت اسلامی

جامع منابع منطق و فلسفه اسلامی

متن کامل ۲۱۰ عنوان کتاب در ۲۵۹ جلد از متون حکمت به دو زبان عربی و فارسی تا زمان ملا هادی سبزواری در موضوعاتی چون: منطق، تاریخ فلسفه، حکمت افلاطونی و نو افلاطونی، حکمت مشاء و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان