تقویم الایمان و شرحه کشف الحقائق

زبان : عربی

ناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب

سایر نویسندگان : نويسنده:میرداماد، محمد باقر بن محمد - شارح:علوی عاملی، احمد بن زین‌‌العابدین - محقق:اوجبی، علی - حاشيه نويس:نوری، علی بن جمشید

تعداد صفحات : 849ص.

موضوعات مرتبط : فلسفه اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 - میرداماد، محمد باقر بن محمد، - ۱۰۴۱؟ق. تقویم الایمان - نقد و تفسیر

کتاب "تقویم الایمان و شرحه کشف الحقائق" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه حکمت اسلامی

جامع منابع منطق و فلسفه اسلامی

متن کامل ۲۱۰ عنوان کتاب در ۲۵۹ جلد از متون حکمت به دو زبان عربی و فارسی تا زمان ملا هادی سبزواری در موضوعاتی چون: منطق، تاریخ فلسفه، حکمت افلاطونی و نو افلاطونی، حکمت مشاء و ...

تخفیف  25 %  20,000    15,000 تومان

مجموعه آثار میرداماد رحمه الله

متن 29 عنوان کتاب در 48 جلد از آثار سید محمدباقر میرداماد استرآبادی و دیگر آثار مرتبط با ایشان

متن 29 عنوان کتاب در 48 جلد از آثار سید محمدباقر میرداماد استرآبادی و دیگر آثار مرتبط با ایشان، از قبیل: شرح الصحیفة السجادیة، التعلیقة علی الکافي، مصنفات میر داماد، جذوات و مواقیت، القبسات و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان