مقام ولایت در شرح زیارت جامعه کبیره

زبان : فارسی

ناشر : دفتر نشر فرهنگ اسلامی

سایر نویسندگان : شارح:زمردیان، احمد

تعداد صفحات : 827ص.

موضوعات مرتبط : زیارت نامه جامعه کبیره - نقد و تفسیر - زیارت نامه‎ها - ولایت