گنجينه رويا ترجمه آيات بينات

زبان : فارسی

ناشر : موسسه بنياد فرهنگی و هنری علامه شيخ شوشتری (ره)

سایر نویسندگان : نويسنده:شوشتری، محمد تقی - مترجم:جزایری، علی‌محمد

تعداد صفحات : 408ص.

موضوعات مرتبط : خواب دیدن - خواب گزاری