حکمة الاشراق

زبان : فارسی

ناشر : دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ

سایر نویسندگان : نويسنده:سهروردی، یحیی بن حبش - مترجم و شارح:سجادی، جعفر

تعداد صفحات : پنجاه و نه،454ص.

موضوعات مرتبط : اشراقیان - فلسفه اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "حکمة الاشراق" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه حکمت اسلامی

جامع منابع منطق و فلسفه اسلامی

متن کامل ۲۱۰ عنوان کتاب در ۲۵۹ جلد از متون حکمت به دو زبان عربی و فارسی تا زمان ملا هادی سبزواری در موضوعاتی چون: منطق، تاریخ فلسفه، حکمت افلاطونی و نو افلاطونی، حکمت مشاء و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان