منطق الملخص

زبان : عربی

ناشر : دانشگاه امام صادق (ع)

سایر نویسندگان : نويسنده:فخر رازی، محمد بن عمر - محقق:فرامرز قراملکی، احد - محقق:اصغری‌نژاد، آدینه

تعداد صفحات : صد و هفت، 479ص.

موضوعات مرتبط : علوم طبیعی - متون قدیمی تا قرن 14 - منطق - متون قدیمی تا قرن 14 - منطق اسلامی - کلام - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "منطق الملخص" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه دروس حوزوی

۲۳۰ عنوان در ۷۸۵ جلد كتاب از دروس حوزوی

متن کامل ۲۳۰ عنوان در ۷۸۵ جلد كتاب از دروس حوزوی، به زبان عربی و فارسی، مشتمل بر موضوعات: ادبیات عربی، فقه، اصول ففه، فلسفه، منطق و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان

کتابخانه حکمت اسلامی

جامع منابع منطق و فلسفه اسلامی

متن کامل ۲۱۰ عنوان کتاب در ۲۵۹ جلد از متون حکمت به دو زبان عربی و فارسی تا زمان ملا هادی سبزواری در موضوعاتی چون: منطق، تاریخ فلسفه، حکمت افلاطونی و نو افلاطونی، حکمت مشاء و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان