شرح حکمه الاشراق (قطب الدین الشیرازی)

زبان : عربی

ناشر : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

سایر نویسندگان : اهتمام:محقق، مهدی - اهتمام:نورانی، عبدالله - نويسنده:قطب‌‌الدین‌ شیرازی‌، محمود بن‌ مسعود

تعداد صفحات : بیست و هفت، [555]ص.

موضوعات مرتبط : اشراقیان - سهروردی، یحیی بن حبش، 549؟ - 587ق. حکمه الاشراق - نقد و تفسیر - فلسفه اسلامی

کتاب "شرح حکمه الاشراق (قطب الدین الشیرازی)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه حکمت اسلامی

جامع منابع منطق و فلسفه اسلامی

متن کامل ۲۱۰ عنوان کتاب در ۲۵۹ جلد از متون حکمت به دو زبان عربی و فارسی تا زمان ملا هادی سبزواری در موضوعاتی چون: منطق، تاریخ فلسفه، حکمت افلاطونی و نو افلاطونی، حکمت مشاء و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان