الإمتاع و المؤانسة

زبان : عربی

ناشر : المکتبة العصرية

سایر نویسندگان : نويسنده:ابو حیان توحیدی، علی بن محمد - مصحح:طعیمی، هیثم خلیفه

تعداد صفحات : 3ج. در یک مجلد (464ص.)

موضوعات مرتبط : ادبیات عربی - نثر عربی - قرن 4ق.

کتاب "الإمتاع و المؤانسة" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه حکمت اسلامی

جامع منابع منطق و فلسفه اسلامی

متن کامل ۲۱۰ عنوان کتاب در ۲۵۹ جلد از متون حکمت به دو زبان عربی و فارسی تا زمان ملا هادی سبزواری در موضوعاتی چون: منطق، تاریخ فلسفه، حکمت افلاطونی و نو افلاطونی، حکمت مشاء و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان