اشراق هیاکل النور

زبان : عربی

ناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب

سایر نویسندگان : نويسنده:دشتکی، منصور بن محمد - محقق:اوجبی، علی

تعداد صفحات : نود و شش، 515ص.

موضوعات مرتبط : دوانی، محمد بن اسعد، ۸۳۰ - ۹۰۸؟ق. شواکل الحور - نقد و تفسیر - سهروردی، یحیی بن حبش، 549؟ - 587ق. هیاکل النور - نقد و تفسیر - فلسفه اسلامی

کتاب "اشراق هیاکل النور" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه حکمت اسلامی

جامع منابع منطق و فلسفه اسلامی

متن کامل ۲۱۰ عنوان کتاب در ۲۵۹ جلد از متون حکمت به دو زبان عربی و فارسی تا زمان ملا هادی سبزواری در موضوعاتی چون: منطق، تاریخ فلسفه، حکمت افلاطونی و نو افلاطونی، حکمت مشاء و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان