140 سؤال پیرامون مسجد

زبان : فارسی

ناشر : ثقلين

سایر نویسندگان : تهيه کننده:دفتر مطالعات و پژوهشهای مرکز رسیدگی به امور مساجد - محقق:رستگار، مرتضی

تعداد صفحات : 56ص.

موضوعات مرتبط : علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40ق. - اثبات خلافت - غدیر خم - مسجدها - پرسش ها و پاسخ ها - یزید بن معاویه خلیفه اموی، 25 - 64ق.

کتاب "140 سؤال پیرامون مسجد" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مدیریت علمی - فرهنگی مسجد

ارائه بیش از 7000 دقیقه سخنرانی در رابطه با تفسیر، عقاید و فرق ، روان شناسی ، مدیریت و ...

ارائه بیش از ۱۹۰۰ دقیقه سخنرانی در ۲۵ جلسه در رابطه با تفسیر، ارائه بیش از ۲۱۰۰ دقیقه سخنرانی در ۲۶ جلسه دررابطه با عقاید و فرق، ارائه افزون بر ۱۸۰۰ دقیقه سخنرانی در ۲۳ جلسه در رابطه با روان شناسی وارائه بیش از ۱۳۰۰ دقیقه سخنرانی در ۱۶ جلسه در رابطه با مدیریت ...

موجود نیست