مقدمه و متن پیشنویس قانون اساسی

زبان : فارسی

ناشر : [بی نا]

سایر نویسندگان : نويسنده:متفرقه

تعداد صفحات :

موضوعات مرتبط :

کتاب "مقدمه و متن پیشنویس قانون اساسی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مشروح مذاکرات مجلس خبرگان

قانون اساسی و بازنگری آن

مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی 1368، مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی 1368، فایل تصویری مجلد چهارم مذاکرات بازنگری، فایل تصویری قانون اساسی مصوب سال 1358 با تأیید امام راحل و اعضای مجلس خبرگان و ...

موجود نیست