رهنما

زبان : فارسی

ناشر : آستان قدس رضوی، معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامی

سایر نویسندگان : نويسنده:جمعی از نویسندگان

تعداد صفحات :

موضوعات مرتبط :

کتاب "رهنما" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

رهنما

مجموعه ای از آستان قدس رضوی

متن کامل 69 عنوان کتاب منتشر شده از سوی معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی در موضوعات :عقاید، احکام، آیین زندگی، حرم شناسی؛ ارائه متن کتاب هایی مانند: سیمای حکومت مهدوی، زمینه سازان ظهور، بایسته های جوان شایسته و ...

تخفیف  5 %  5,000    4,750 تومان