پیام مسجد ویژه ماه مبارک رمضان 1428ق / 1386ش

زبان : فارسی

ناشر : ثقلين

سایر نویسندگان : نويسنده:دفتر مطالعات و پژوهشهای مرکز رسیدگی به امور مساجد

تعداد صفحات :

موضوعات مرتبط : اسلام - مقاله‎ها و خطابه‎ها - رمضان - مقاله‏ها و خطابه‏ها - روزه - مقاله‏ها و خطابه‏ها

کتاب "پیام مسجد ویژه ماه مبارک رمضان 1428ق / 1386ش" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مدیریت علمی - فرهنگی مسجد

ارائه بیش از 7000 دقیقه سخنرانی در رابطه با تفسیر، عقاید و فرق ، روان شناسی ، مدیریت و ...

ارائه بیش از ۱۹۰۰ دقیقه سخنرانی در ۲۵ جلسه در رابطه با تفسیر، ارائه بیش از ۲۱۰۰ دقیقه سخنرانی در ۲۶ جلسه دررابطه با عقاید و فرق، ارائه افزون بر ۱۸۰۰ دقیقه سخنرانی در ۲۳ جلسه در رابطه با روان شناسی وارائه بیش از ۱۳۰۰ دقیقه سخنرانی در ۱۶ جلسه در رابطه با مدیریت ...

موجود نیست