طب جامع امام صادق علیه السلام

زبان : فارسی

ناشر : پيام عدالت

سایر نویسندگان : نويسنده:جعفر بن محمد (ع)، امام ششم - نويسنده:قزوینی، محمدکاظم - مترجم:راشدی، لطیف - مترجم:راشدی، سعید

تعداد صفحات : 294ص.

موضوعات مرتبط : بهداشت همگانی - متون قدیمی تا قرن 14 - پزشکی اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "طب جامع امام صادق علیه السلام" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان