یادگار، در دانش پزشکی و دارو شناسی

زبان : فارسی

ناشر : موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران - دانشگاه مک گیل

سایر نویسندگان : اهتمام:محقق، مهدی - نويسنده:جرجانی، اسماعیل بن حسن

تعداد صفحات : چهارده، 385، 6ص.

موضوعات مرتبط : پزشکی اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 - دارو شناسی - متون قدیمی تا قرن 14 - نثر فارسی - قرن 6ق.

کتاب "یادگار، در دانش پزشکی و دارو شناسی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

تخفیف  25 %  100,000    75,000 تومان