دستورات طبی

زبان : فارسی

ناشر : مرکز احياء التراث الاسلامي

سایر نویسندگان : نويسنده:صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم - نويسنده:حسینی، احمد بن محمد

تعداد صفحات : 132ص.

موضوعات مرتبط : پزشکی

کتاب "دستورات طبی " در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان