معجم أسماء النبات

زبان : عربی، انگلیسی

ناشر : دانشگاه علوم پزشكی ايران، موسسه مطالعات تاريخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل

سایر نویسندگان : نويسنده:عیسی بک، احمد - مقدمه نويس:معطر، فریبرز

تعداد صفحات : 64، 227ص.

موضوعات مرتبط : گیاهان دارویی - واژه نامه‌ها

کتاب "معجم أسماء النبات" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان