شرح مشکلات قانون

زبان : عربی

ناشر : دانشگاه علوم پزشكی ايران، موسسه مطالعات تاريخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل

سایر نویسندگان : مقدمهنويس:اصفهانی، محمدمهدی - نويسنده:سلمی مصری، ابراهیم بن علی

تعداد صفحات : 332ص.

موضوعات مرتبط : ابن سینا، حسین بن عبد الله، 370 - 428ق. القانون فی الطب - نقد و تفسیر - پزشکی اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "شرح مشکلات قانون" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

تخفیف  25 %  100,000    75,000 تومان