بستان الأطباء و روضة الألباء

زبان : فارسی، عربی

ناشر : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

سایر نویسندگان : مقدمه نويس:محقق، مهدی - نويسنده:ابن مطران، اسعد بن الیاس

تعداد صفحات : صد و دوازده، 377ص.

موضوعات مرتبط : پزشکی - مسایل متفرقه - پزشکی اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 - دارو شناسی - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "بستان الأطباء و روضة الألباء" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان