گنجینه بهارستان: مجموعه 3 رساله در پزشکی

زبان : فارسی

ناشر : مجلس شورای اسلامی، کتابخانه موزه و مرکز اسناد

سایر نویسندگان : به کوشش:مرکز پژوهش کتابخانه مجلس شورای اسلامی - مترجم:هاشمی، عبدالقادر

تعداد صفحات : 661، 7ص.

موضوعات مرتبط : پزشکی - نسخه‎های خطی فارسی - نسخه‎های خطی - ایران - نسخه‎های خطی فارسی - ایران

کتاب "گنجینه بهارستان: مجموعه 3 رساله در پزشکی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان