تأویل مشکل القرآن

زبان : عربی

ناشر : دار الکتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن‌قتیبه، عبدالله بن مسلم - محقق:شمس‌الدین، ابراهیم

تعداد صفحات : 366ص.

موضوعات مرتبط : تاویل - تفسیر - غرائب - قرآن - دفاعیه‎ها و ردیه‎ها - قرآن - علوم قرآنی

کتاب "تأویل مشکل القرآن" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جامع تفاسیر نور 3

دائره المعارف چند رسانه ای قرآن کریم

متن کامل 572 عنوان کتاب در 2413 جلد، شامل: متن کامل قرآن کریم؛ 452 عنوان تفسیر فارسی و عربی در 2092 جلد، از جمله مشتمل بر 4 عنوان تفسیر انگلیسی در 30 جلد و 15 فرهنگ‏ نامه معتبر قرآنى در 31 جلد و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان