الجامع لأحکام القرآن

زبان : عربی

ناشر : ناصر خسرو

سایر نویسندگان : نويسنده:قرطبی، محمد بن احمد

تعداد صفحات : 20ج. در ده مجلد

موضوعات مرتبط : تفاسیر اهل سنت - قرن 7ق. - تفاسیر فقهی - مالکیه - قرآن - احکام و قوانین

کتاب "الجامع لأحکام القرآن" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جامع تفاسیر نور 3

دائره المعارف چند رسانه ای قرآن کریم

متن کامل 572 عنوان کتاب در 2413 جلد، شامل: متن کامل قرآن کریم؛ 452 عنوان تفسیر فارسی و عربی در 2092 جلد، از جمله مشتمل بر 4 عنوان تفسیر انگلیسی در 30 جلد و 15 فرهنگ‏ نامه معتبر قرآنى در 31 جلد و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان