دقائق التأویل و حقائق التنزیل

زبان : فارسی

ناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب

سایر نویسندگان : نويسنده:حسنی واعظ، محمود بن محمد - محقق:جهانبخش، جویا

تعداد صفحات : هفتاد و هشت، ۷۰۰ص.

موضوعات مرتبط : تفاسیر - تفاسیر شیعه - قرن 7ق. - تفاسیر کلامی - قرن 7ق. - نثر فارسی - قرن 7ق.

کتاب "دقائق التأویل و حقائق التنزیل" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جامع تفاسیر نور 3

دائره المعارف چند رسانه ای قرآن کریم

متن کامل 572 عنوان کتاب در 2413 جلد، شامل: متن کامل قرآن کریم؛ 452 عنوان تفسیر فارسی و عربی در 2092 جلد، از جمله مشتمل بر 4 عنوان تفسیر انگلیسی در 30 جلد و 15 فرهنگ‏ نامه معتبر قرآنى در 31 جلد و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان