تهمت از منظر اسلام

زبان : فارسی

ناشر : پیام یوسف

سایر نویسندگان : نويسنده:زواری نسب میانجی، سلمان

تعداد صفحات : 96ص.

موضوعات مرتبط : افترا - جنبه‌های قرآنی - افترا (اخلاق‎اسلامی)